Ben jij erbij op 30 maart? Diepenheim en de MFA!

De initiatiefgroep MFA en de Stadsraad zijn blij dat de subsidie van de provincie en de gemeente ten behoeve van de haalbaarheidsstudie ontvangen is! We kunnen dus aan de slag!

Allereerst is nu opdracht verstrekt om te starten met de haalbaarheidsstudie! Sinds de samenkomst ca. een half jaar geleden, hebben zich nog meer partijen aangemeld en de intentieverklaring ondertekend. Het heeft even geduurd, maar de trein komt dus in beweging! Om de vervolgstappen te bespreken is iedereen van harte welkom op 30 maart 2023 om 19.30 uur in de Pol

Kom in actie en help ons bij de vervolgstappen! Iedere hulp is welkom maar ook een speciaal verzoek aan de jongere generaties om hier een rol gaan spelen, durf jij?