Doelstelling

De Stadsraad Diepenheim zet zich in om de leefbaarheid in Diepenheim te behouden en versterken zodat Diepenheim ook in de toekomst een fijne plek om te wonen blijft. Daarbij zetten wij ons in om het algemeen belang van Diepenheim te dienen.

De Stadsraad Diepenheim wil nadrukkelijk het contact en de samenwerking met de inwoners, verenigingen, gemeente en andere stakeholders in Diepenheim zoeken. Ten eerste om te horen en begrijpen wat er leeft in Diepenheim. Ten tweede om gezamenlijk aan de slag te gaan om vraagstukken en problemen op te lossen.

Belangrijk daarbij is dat de Stadsraad nooit zelf en alleen aan de slag gaat met bepaalde vraagstukken of projecten. Wij werken voor en namens Diepenheim en haar inwoners en dienen het algemeen belang. Dat kan alleen als we samenwerken en verbinden.