Inleiding

Afgelopen jaar hebben we Diepenheim meermaals geïnformeerd over het voorgenomen plan om het Plein onder de Platanen aan te pakken en verder te vergroenen en aantrekkelijker te maken zodat het weer een gezelliger plein wordt om elkaar te ontmoeten, bij te praten of even te rusten tijdens een wandel- / fietstocht. Nu, wat later dan oorspronkelijk gepland, zijn we dan zover dat we hiermee aan de slag kunnen.

In september 2023 is een informatiebijeenkomst geweest waarin de globale plannen zijn toegelicht. Omwonenden en andere geïnteresseerden konden vragen stellen, ideeën opperen of zich aanmelden als vrijwilliger om mee te helpen met de werkzaamheden of de latere onderhoudswerkzaamheden.

Na deze informatiebijeenkomst is in samenwerking met de gemeente, de Jeugdsoos en het IVN gewerkt aan een uitvoeringsplan. Suggesties van de bijeenkomst voor het plan zijn hierbij zoveel mogelijk meegenomen. En uiteraard is er veel aandacht voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, onderhoudsarm, etc. Samen met IVN worden daarom bijvoorbeeld ook De Groene Loper Hof van Twente en de Stichting Hofvogels betrokken.

Wat gaan we doen

Op een aantal plaatsen worden klinkers verwijderd. Daarvoor in de plaats komen bomen, planten en gras. Ook onder de platanen wordt gras gezaaid. Het kunstwerk van Irene Fortuijn, de zitelementen, moet in tegenstelling tot wat we eerder verwachtten, worden behouden. Wel wordt de muur verwijderd en komt er een nieuwe marktstroomkast. De put bij de Soos wordt opgeknapt. En ook worden meerdere fietsstallingen geplaatst. (Zie ook bijlage)

Wie
Samen met de gemeente Hof van Twente gaan we deze werkzaamheden uitvoeren met leden van de Jeugdsoos, het IVN, de Stadsraad en vrijwilligers.


Wanneer

We starten op zaterdag 16 maart a.s. met de werkzaamheden. Gelijk na het verwijderen van klinkers zal worden gestart met de herinrichting, zodat eventuele overlast minimaal zal zijn.


Informatie

Wilt u nadere informatie over de plannen of wilt u meehelpen? Graag nodigen we u uit voor een inloopmoment bij de soos op zaterdag 2 maart aanstaande van 10.30 tot 11.30 uur voor meer informatie of om u aan te melden. Namens de gemeente zullen ook iemand van wijkbeheer en de projectleider aanwezig zijn. Indien u op dat moment niet in de gelegenheid bent om te komen, maar wel informatie wenst, kunt u dit kenbaar maken via stadsraaddiepenheim@gmail.com Wij zullen dan op een later moment contact met u opnemen. Ook kunt u zich uiteraard nog aanmelden om als vrijwilliger mee te helpen.