De Stadsraad is de gesprekspartner van de Gemeente Hof van Twente en daarmee een belangrijke schakel tussen Diepenheimers en het Gemeentebestuur van de Hof van Twente. We zetten ons in om de algemene belangen van de inwoners te behartigen, waarbij leefbaarheid centraal staat.

Een belangrijke  taak van de Stadsraad is luisteren naar Diepenheimers die vragen hebben en/of willen praten over zaken die spelen in Diepenheim, zodat we kunnen inventariseren met welke verbeteringen het Stedeke gebaat is.

Op alle gebieden zoals onderwijs, sport, verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening, economie, voorzieningen, recreatie en toerisme, ouderenbeleid, zorg en welzijn, kunst en cultuur, wonen en leefbaarheid, jeugd en allochtonen.

De Stadsraad opereert in die zin als de “oren en ogen” van de Gemeente.

De Stadsraad komt één keer per maand bijeen, het volgende spreekuur is op maandag 12 juni van 19.30 – 20.30 uur in Herberg De Pol

Volgende data zullen worden gemeld in de agenda die in Deeps Nieuws staat, op onze website en onze Facebook-pagina.